تمنایِ دیگر

 

 

نام شفایافته: سیّده اکرم

سن: 23 سال

اهل: آستارا

ساکن: تهران

تاریخ شفا: اردی‌‌بهشت 1390

 

1

حتما خدا می گوید:

چقدر پر رو هستی دختر؟ درست مثل گدای سمجی که تا ارباب چیزی در کف دستش می‌گذارد، مدام در خانه او را می‌کوبد و درخواست کمک دوباره دارد.

حال که تمنای اولّت را پاسخ داده‌ام، به تمنایی دیگر در خانه‌ام را می‌کوبی؟

اگر خدا با من سخنی بگوید، به حتم همین را خواهد گفت.

من دختری جوان بودم و زیبا. اما همه‌یِ درد من، شغل پدرم بود. 

هر زنی در کوچه و خیابان، در مترو یا اتوبوس و یا در هر مجلسی مرا می‌دید،  اگر پسری به سن دامادی در خانه خود و یا هرکدام از خویشانش داشت، خواستگارم می‌شد و تنها کافی بود که آدرس خانه ما را بداند و یا به شغل پدرم آگاهی پیدا کند، آن‌وقت بود که می‌رفت و پشت سرش را نگاه نمی‌کرد‌.

منبع : شفا یافتگان |تمنایِ دیگر
برچسب ها : خانه